Zrealizowane projekty

Wnioski o uzyskanie pozwoleń zintegrowanych:

 • TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III
 • TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno II
 • TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrociepłownia Katowice
 • TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Blachownia
 • TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Halemba
 • Spółka Energetyczna Jastrzębie S.A.
 • FORTUM Zabrze S.A.
 • BREMBO Poland Sp. z o.o.
 • ArcelorMittal POLAND S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej
 • ArcelorMittal POLAND S.A. Oddział w Sosnowcu
 • ArcelorMittal POLAND S.A. Oddział w Świętochłowicach
 • ArcelorMittal POLAND S.A. Oddział w Krakowie
 • GDF SUEZ Energia Polska S.A. Elektrownia w Połańcu
 • PROVIMI Polska Spółka z o.o.
 • Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach
 • NITROERG S.A. Zakład w Krupskim Młynie
 • BATERPOL S.A. w Katowicach
 • BGH Polska Spółka z o.o. w Katowicach
 • HENKEL Polska Sp. z o.o.
 • SITA STAROL Sp. z o.o.


Raporty oddziaływania na środowisko:

 • Spalanie odpadów w Chorzowie
 • Spalanie odpadów i biomasy w Piekarach Śląskich
 • Spalanie odpadów i biomasy w Czarnej Wodzie
 • Spalanie odpadów i biomasy w Iławie
 • Kopalnia Węgla Kamiennego w Jaworznie
 • Kopalnia Węgla Kamiennego w Chorzowie
 • Nowy Blok w TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III Elektrownia II
 • Instalacja odazotowania spalin TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III
 • Nowy Blok w GDF SUEZ Energia Polska S.A. Elektrownia w Połańcu
 • Nowy Blok w GDF SUEZ Energia Polska S.A. we Włocławku
 • Nowy Blok w GDF SUEZ Energia Polska S.A. w Płocku
 • Instalacja odazotowania spalin w GDF SUEZ Energia Polska S.A. Elektrownia w Połańcu
 • Centrum Badawcze Powłok Ochronnych w Wojkowicach
 • Zakład Wydobycia Żwiru w Bieńkowicach UTEX TERRA
 • Nowy Blok w FORTUM Zabrze S.A.
 • Modernizacji kotła w Elektrociepłowni ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie
 • Budowa nowego zakładu VOIGT Sp. z o.o. w Zabrzu
 • Budowa nowego zakładu OLBA w Myszkowie
 • Budowa nowego zakładu WEIR Gabbioneta w Myszkowie
 • Rozbudowa Stacji Obsługi Samochodów NOMA 2 w Katowicach


Operaty wodnoprawne:

 • TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III
 • TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Blachownia
 • Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
 • ArcelorMittal Poland S.A. Baza Przeładunkowa Rud w Dąbrowie Górniczej
 • Zakład Demontażu i Recyklingu Samochodów w Łaziskach Górnych
 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Toruniu


Wnioski o przydział uprawnień do handlu emisjami:

 • GDF SUEZ Energia Polska S.A.
 • FORTUM Zabrze S.A.
 • Spółka Energetyczna Jastrzębie S.A.
 • Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach


Przeglądy Ekologiczne

 • Składowiska Odpadów TAURON Wytwarzanie S.A.
 • BATERPOL S.A.
 • RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o.